صفحه اصلی2019-10-08T08:17:51+03:30

شرکت نوش البرز در سال ۱۳۷۹ با هدف فعالیت در زمینه صنایع غذایی تأسیس شد.

تمرکز شرکت بر تولید انواع نوشیدنیها بخصوص انواع شربتها و عصاره های نوشابه و دستگاههای نوشابه ساز اختصاص یافت.

در ادامه با واردات و عرضه انواع مواد اولیه بخصوص شیرین کننده های کم کالری مانند آسپارتام، آسه سولفام پتاسیم، سوکرالوز، استویا و نئوتام شاخه دیگری به فعالیتهای شرکت افزوده شد.

دستگاهها

شرکت نوش البرز ماشین آلات

عصاره ها

شرکت نوش البرز-محصولات

مواد اولیه

شرکت نوش البرز-مواد شیمیایی