درباره ما2019-01-17T10:31:37+03:30

شرکت نوش البرز در سال ۱۳۷۹ با هدف فعالیت در زمینه صنایع غذایی تأسیس شد.

تمرکز شرکت در ابتدا بر تولید انواع نوشیدنیها بخصوص انواع شربتها و عصاره های نوشابه و دستگاههای نوشابه ساز اختصاص یافت.

دستگاه نوشابه ساز پست میکس چیست؟

این نوع دستگاه در حقیقت یک کارخانه کوچک نوشابه سازی است که در محل فروش نوشابه نصب می شود.

این دستگاه برای تولید نوشابه به برق، آب، گاز Co2 و عصاره های نوشابه نیاز دارد

دستگاه در ابتدا آب ورودی را خنک کرده و سپس در داخل یک سیکل بسته گاز Co2 را به آن تزریق می کند.

در مرحله آخر عصاره را با سودای تولیدی در مرحله قبل ترکیب کرده و محصول خروجی از شیر آن نوشابه آماده و خنک می باشد