خواص فیزيکی و شیمیايي سوكرالوز

سوکرالوز به طور آزادانه در آب و اتانول حل می شود. اگر دما را تا ۶۰-۲۰ درجه سانتی گراد افزایش دهیم میزان حلالیت سوکرالوز در هردو حلال افزایش پیدا خواهد کرد. این نتایج نشان می دهد سوکرالوز به راحتی در مواد غذایی می تواند مورد مصرف قرار بگیرد و نیازی به تکنیک های خاص برای افزایش دادن آن در غذا نیست. در اثر رقیق کردن محلول سوکرالوز در دمای ۲۰ درجه سلسیوس در کشش سطحی کاهش ناچیزی اتفاق می افتد که در فرآورده های غذایی مایع سوکرالوز به عنوان يك عامل افزايش دهنده كشش سطحي و ايجاد كننده كف نمي تواند استفاده شود.

با توجه به بررسی های اخیری که روی محلول های مختلف سوکرالوز در حلال های مختلف صورت گرفته است، نشان داده شد که سوکرالوز از لحاظ شیمیایی ماده ای خنثی است. بنابراین این احتمال وجود ندارد که میان این ماده و دیگر ترکیبات تشکیل دهنده مواد غذایی برهمکنش شیمیایی رخ دهد و این شیرین کننده در هر دو حالت محلول در آب و پودری پایداری مناسبی دارد.

By |2019-03-09T09:45:22+03:30دسامبر 29th, 2018|مقالات|۰ Comments

About the Author:

Leave A Comment